Voor het milieu, maar tegen taksen! Daar komt onze actie kort gezegd op neer. Op deze site vindt u verschillende argumenten, economische en ecologische, die aantonen dat taksen op verpakkingen absurd zijn.

Sinds april 2004 legde de regering ons verschillende verpakkingstaksen op:
  • April 2004: taks op wegwerpdrankverpakkingen
  • Maart 2007: taks op herbruikbare drankverpakkingen
  • April 2007: taks op draagtassen, plastic drinkbekers en andere
Al deze taksen samen kosten elk jaar 477 miljoen euro!
0. Attentie: anti-ecologische taksen!

De federale regering legt ons vanaf 1 juli een nieuwe taks op voor sommige verpakkingen (draagtassen, plastic drinkbekers, ...). Deze taks komt bovenop de taks op drankverpakkingen (eenmalige en herbruikbare) die sinds 2004 bestaat. Onze ministers kunnen dan wel beweren dat deze taks in het belang van het leefmilieu is, maar de logica toont aan dat dit allesbehalve zeker is.

Zo besliste de federale regering over een contributie (oorspronkelijk alleen op wegwerpverpakkingen) onder het voorwendsel dat ze herbruikbare verpakkingen wilde promoten. Achter dit voorwendsel school een louter bugettaire doelstelling het bewijs hiervan is dat de regering, ondanks meerdere besluiten van het Arbitragehof die de onwettelijkheid van de wet aantoonden, liever ook herbruikbare flessen belastte dan dat ze een onuitputbare bron van inkomsten voor de staatsbegroting verloor. Dus worden sinds maart 2007 zowel wegwerpverpakkingen als herbruikbare verpakkingen belast.

Soms wordt er geschermd met het argument van de klimaatsverandering. Wetenschappelijk gezien is het aandeel van de verpakkingen in de uitstoot van CO2 verwaarloosbaar. Taksen op verpakkingen kunnen dus moeilijk leiden tot een verminderde uitstoot van broeikasgassen ...

In feite doet het effect van de taksen zich vooral in de portefeuille van de Belgische consument gevoelen. Zo betaalt elk gezin concreet gemiddeld +/- 110 euro meer per jaar! De Belgen betalen 340 miljoen euro voor drankverpakkingen en zullen 140 miljoen betalen voor de nieuwe taks die in juli 2007 in voege treedt. Bovendien is de taks op drankverpakkingen onbillijk omdat hij vooral de minder welgestelden treft. Het is namelijk zo dat de taks in verhouding meer doorweegt op goedkope producten.

Kort gezegd hebben noch het leefmilieu noch de gezinsbudgetten er ook maar iets bij te winnen. De enige reden waarom de ondernemingen en de consumenten mogen betalen, is het dichten van de putten in de begroting. Er zijn heel wat argumenten die de absurditeit van deze taks aantonen. Aan de rechterzijde geven we u er elf.
1. Taksen op verpakkingen betekenen geen vooruitgang voor het leefmilieu.

De verpakkingstaksen dragen niets bij tot het leefmilieu.

Dat de verpakkingstaks gunstig voor het milieu zou zijn, is slechts de mening van de regering.

Milieuprofessionals denken daar heel anders over. Specialisten en wetenschappers bewijzen zwart op wit dat verpakkingen niet meer dan 1 % bijdragen aan de globale CO2-uitstoot! Het is dus onzinnig om de uitstoot van CO2 te willen terugdringen met een verpakkingstaks. Bovendien wordt het merendeel van onze verpakkingen in het buitenland geproduceerd!

De ondernemingen leveren al jarenlang aanzienlijke inspanningen om milieuvriendelijke verpakkingen te gebruiken. Omdat ze recycleerbaar zijn, kunnen ze efficiŽnt in een steeds minder vervuilend productieproces worden geÔntegreerd. Wie deze verpakkingen belast, negeert de gedane inspanningen en ondermijnt ook de formele akkoorden die de ondernemingen en de regionale overheden tekenden om de CO2-uitstoot steeds meer te verminderen.
2. De ondernemingen doen moeite voor het leefmilieu.

Welk type verpakking men ook commercialiseert, de drankensector heeft alle mogelijke maatregelen genomen om de impact van de verpakking op het leefmilieu maximaal te beperken. Voor de herbruikbare flessen heeft men drastische maatregelen genomen om de hoeveelheid water die voor de reiniging van de flessen nodig was, te beperken. Het gebruikte water wordt in zuiveringsstations gereinigd. Er werden talrijke maatregelen genomen om het gewicht van de herbruikbare flessen te verminderen zodat er meer op een vrachtwagen kunnen en het vervoer minder vervuilend wordt. Er werden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een fles zo lang mogelijk meegaat. Het gebeurt meer dan eens dat een bierflesje meer dan 30 keer hergebruikt wordt.

Ook voor wegwerpflesjes werden draconische maatregelen uitgedokterd: lichtere plastic flessen, blikjes en drankkartons, integratie van gerecycleerd materiaal, ...

Meer dan 90 % van de huishoudelijke wegwerpverpakkingen wordt gerecycleerd. Nieuwe producten en verpakkingen worden geproduceerd met gerecupereerde materialen uit de glasbol en de blauwe PMD-zak.

Dankzij een vrijwillige actie van FEDIS en haar leden om de verspilling van eenmalige draagtassen tegen te gaan, daalde het draagtassenverbruik met 42 % en verdrievoudigden de alternatieven. De distributiesector is erin geslaagd om het consumentengedrag aan te passen.

Ook voor de wegwerp drinkbeker werden maatregelen genomen, zoals een vermindering van het gewicht.
3. Verpakkingen zorgen voor minder CO2

De regering kan beweren wat ze wil, het is een feit dat verpakkingen minder CO2-uitstoot veroorzaken dan men denkt. Door een product te verpakken kan men het beter bewaren en is het langer houdbaar. Door producten langdurig te bewaren bespaart men meer op C02 dan dat er bij de productie van de verpakkingen vrijkomt! Bovendien produceert BelgiŽ 3 keer minder CO2 dan andere Europese landen bij de verwerking van het afval. Wij recycleren meer dan wie ook, en doen er alles aan om ons afval steeds minder vervuilend te maken!

Elk jaar produceren we minder afval en hoe worden we daarvoor beloond? Met taksen! Wie wordt er eigenlijk bedankt?
4. De taks is buiten alle verhouding

De verpakkingstaks gaat aan alle logica voorbij. Verpakkingen vertegenwoordigen zelfs minder dan 1 % van de totale CO2-uitstoot in BelgiŽ. Desondanks worden verpakkingen, tegen alle logica in, als buitengewoon belangrijke vervuilers beschouwd!

De belaste producten zijn courante consumptieartikelen. En de taks is naar verhouding enorm hoog: de taks op een fles water kost evenveel als de verkoopsprijs van het product. De taks vertegenwoordigt 34 % van de prijs van een liter pils in retourflessen. De taks op draagtassen doet de prijs ervan verdriedubbelen. Er zijn maar weinig producten die zo zwaar belast worden!
5. De taks is discriminerend

De taks op drankverpakkingen is onbillijk. De regering zet gezinnen met lage inkomens voor het blok. De verpakkingen van goedkope producten worden namelijk even zwaar belast als die van merkproducten. De taks op goedkopere producten ligt dus in verhouding veel hoger, en hoe kan men buiten courante consumptiegoederen?

Heel concreet wordt een duur product door de taks een heel duur product en een goedkoop product een duur product!

Het komt erop neer dat gezinnen met lage inkomens worden gestraft!
6. De taks is in tegenspraak met het preventiebeleid en het afvalbeheer!

Door verpakkingen te kiezen weerspreekt de taks effectief het preventiebeleid en het afvalbeheer. Ze ontmoedigt alle nieuwe initiatieven inzake sortering en recyclage en dat evenzeer voor de consument als voor de ondernemerswereld. Ze is veel minder Ďeducatiefí dan ze beweert te zijn, ondermijnt alle langetermijnengagementen die werden aangegaan en keert zich tegen de programmaís voor een intelligente afvalverwerking.

Ook dankzij sensibilisering is de distributiesector erin geslaagd om de ambitieuze doelstellingen voor het verminderen van de draagtassen te behalen. Soms was het nodig om de consument te dwingen door hem geen wegwerpdraagtassen meer aan te bieden. Zal de consument met de taks op draagtassen niet reageren met: ik betaal, dus ik mag consumeren?!

Wat betreft de drankverpakkingen moet men niet geloven dat de producenten systematisch alle herbruikbare flessen uit hun assortiment zullen halen. EnquÍtes tonen integendeel aan dat er voor elke drank en elk gebruik een eigen verpakking bestaat. Zo wordt bier onvermijdelijk met kratten van 24 herbruikbare flesjes geassocieerd.
7. De milieubewuste consument wordt op het verkeerde spoor gezet

De consumenten hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van FOST Plus. Ze hebben begrepen dat men zo goed mogelijk moet sorteren als men verpakkingen op een efficiŽnte manier wil recycleren. Het Belgische systeem met de blauwe PMD-zak werkt voortreffelijk en laat toe om kwaliteitsvolle secundaire grondstoffen op de markt te brengen.

Ondanks dit succes dacht de federale regering in 2004 dat ze het gebruik van herbruikbare flessen moest aanmoedigen door het instellen van de ecobonussen: heffing op wegwerpflessen en geen heffing op herbruikbare flessen. Er was geen enkele wetenschappelijke onderbouw voor deze beslissing. Meer en meer studies tonen integendeel aan dat een goed werkend recyclagesysteem voor drankverpakkingen (zoals in BelgiŽ) evenwaardig is aan een systeem voor het hergebruik van flessen.

Minder dan twee jaar later beslist de regering eveneens om herbruikbare flessen te belasten, en dit puur uit budgettaire overwegingen.

Voor de consument is de conclusie eenvoudig: welk systeem hij ook gebruikt, betalen zal hij, zonder dat dit evenwel effectief bijdraagt aan de verbetering van het leefmilieu.
8. De verpakkingstaks kost elk gezin jaarlijks 110 euro!

De regering beweert dat de verpakkingstaks in het belang van het leefmilieu is. In feite komt het erop neer dat ze zelf jaarlijks zoín 470 miljoen euro opstrijkt! Door deze taks verliest elke gezin 110 euro op zijn jaarbudget. Zonder te vergeten dat dit nog bovenop de taks op drankverpakkingen komt die de regering enkele jaren geleden wist op te leggen.

Met de ene hand geeft de regering heel vrijgevig een schoolpremie van 50 euro en een energie-cheque van 75 euro ... en met de andere hand neemt ze via de verpakkingstaks 110 euro terug.
9. De verpakkingstaks verstikt de economie

De ondernemingen worden onmiskenbaar met verhoogde productiekosten geconfronteerd. De consumptie daalt en de gewone groei van de sector stagneert. Het daaruitvolgende prijsverschil met de buurlanden stimuleert kopen in het buitenland. Tussen januari 2003 en november 2005 verdriedubbelde het aantal Belgen dat zijn dranken in het buitenland ging kopen. 10% van de Belgen doen hun boodschappen in een supermarkt aan de andere kant van de grens.

Niet zo best voor de Belgische economie!
10. De taks negeert de belangrijke rol van de verpakking!

Men kan zich geen product zonder verpakking voorstellen. De verpakking belasten staat dan ook gelijk aan het belasten van het product in zijn geheel. De producenten kiezen bij het ontwerpen van een product zorgvuldig de best mogelijke verpakking zodat het product en zijn eigenschappen, voedingswaarde en smaak, optimaal bewaard worden en de hygiŽne en de gebruiksvriendelijkheid maximaal zijn. Door de taksen wordt dit alles tot een rekensom herleid!

De taks op de plastic zakken houdt ook geen rekening met onmiskenbare beperkende factoren zoals hygiŽne. Vlees en vis kunnen onmogelijk onverpakt of in een herbruikbare zak verkocht worden. En wat met ongeplande aankopen in de voeding en de vele impulsaankopen in de non-food zoals kleding en schoenen? Kan men zich echt indenken dat een festival zoals Dour, Werchter of de Waalse feesten kan doorgaan zonder hygiŽnische en veiligheidsproblemen als er geen herbruikbare drinkbekers zijn? En de kartonnen beker is niet noodzakelijk beter, zoals een studie recentelijk aantoonde.
11. De taks straft de goede leerlingen!

BelgiŽ is wereldkampioen als het om recyclage gaat. Er is aangetoond dat men in ons land, in alle sectoren, echt gehecht is aan dit ecologische recyclage proces. Paradoxaal genoeg worden diezelfde goede leerlingen nu nog een keer belast. Dat geldt des te meer voor de ondernemingen die al jaren werken aan het ontwerpen van milieuvriendelijke verpakkingen. De laatste jaren is er een duidelijke ontkoppeling waargenomen tussen enerzijds de economische groei, en anderzijds de hoeveelheid verpakkingsafval. Als de hoeveelheid verpakkingen in dezelfde mate was gestegen als de economische groei, zouden we 36 % meer verpakkingen hebben.

Aarzel niet om uw reacties te sturen naar volgend emailadres.

Contact : info@verpakkingstaks.be